KONSTRUKCJE STALOWE MONTAŻ – OPIS OGÓLNY USŁUGI
Nasza firma zajmuje się również projektowaniem, dostawą oraz montażem konstrukcji. Oferujemy wykonanie i montaż obiektów stalowych oraz konstrukcje stalowe według indywidualnych projektów. Jesteśmy producentem wszelkiego rodzaju spawanych konstrukcji stalowych i metalowych. Dostosowujemy zamówienie do indywidualnych wymagań klientów. Oferujemy sprawny montaż konstrukcji stalowych, a powierzone prace zawsze realizujemy w błyskawicznym tempie dzięki pełnemu zaangażowaniu pracowników, najnowszemu oprogramowaniu i specjalistycznemu sprzętowi produkcyjnemu. W wyniku tego proces budowy jest przyśpieszony, a koszty znacznie zredukowane.

Dzięki współpracy naszych kierowników projektów oraz doświadczonych ekip montażowych prace zawsze realizowane są w terminie. Szczególną uwagę przykładamy do kontroli montażu, w wyniku czego wszystkie roboty montażowe prowadzone są z zachowaniem bezpieczeństwa oraz profesjonalizmu. Wszelkie prace realizowane są w terminie, szybko i sprawnie, a wszystko to dzięki dokładnym i przemyślanym planowaniom naszych pracowników. Zapewniamy montaż wszystkich elementów stalowych każdego projektu, a montowane przez nas konstrukcje spełniają wszystkie obowiązujące normy.

Przykładowe obiekty montowane przez naszą ekipę montażową:

 • Wszelkiego rodzaju odbojnice,
 • hale magazynowe,
 • hale produkcyjne,
 • inne hale stalowe
 • Inne hale przemysłowe,
 • obiekty sportowe,
 • zadaszenia,
 • stalowe konstrukcje mostowe,
 • wiaty przystankowe,
 • balustrady,
 • klatki schodowe,
 • kładki dla pieszych,
 • żurawie,
 • suwnice,
 • wieże,
 • maszty stalowe.
 • STEEL CONSTRUCTIONS ASSEMBLY – GENERAL DESCRIPTION OF THE SERVICE
  Our company also deals in the design, delivery and assembly of structures. We offer execution and assembly of steel structures as well as steel constructions according to individual designs. We are a producer of all kinds of welded steel and metal constructions. We adjust the order to individual customer requirements. We offer efficient assembly of steel structures, and we entrust entrusted work at a rapid pace thanks to the full involvement of employees, the latest software and specialized production equipment. As a result, the construction process is accelerated and the costs are significantly reduced.

  Thanks to the cooperation of our project managers and experienced assembly teams, work is always carried out on time. Particular attention is paid to assembly inspection, as a result of which all assembly work is carried out with safety and professionalism. All work is carried out on time, quickly and efficiently, all thanks to careful and thoughtful planning of our employees. We ensure assembly of all steel elements of each project, and the structures installed by us meet all applicable standards.

  Examples of objects assembled by our assembly team:

 • All types of fenders,
 • warehouse halls,
 • production halls,
 • other steel halls
 • Other industrial halls,
 • sports facilities,
 • canopies,
 • steel bridge structures,
 • bus shelters,
 • railings
 • staircases,
 • footbridges,
 • cranes
 • cranes,
 • towers,
 • steel masts.