PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

W swojej ofercie posiadamy projekty budowlane oraz wykonawcze konstrukcji stalowych dla budownictwa przemysłowego oraz ogólnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy wysoką jakość usług i indywidualne podejście do realizowanego zadania. Pozwala nam to także na dobór optymalnych rozwiązań i spełnienie oczekiwań klientów. Jesteśmy również otwarci na wyzwania nietypowe.

Odpowiednio wykonany projekt elementów stalowych jest niezwykle istotny. Z powodu braku rzetelnej i dokładnie wykonanej usługi, konstrukcja zaczyna tracić swoje właściwości, aż wreszcie staje się bezużyteczna i może powodować zagrożenie. Z pomocą naszej firmy skonstuowane elementy będa cieszyć się nienaruszalnością i praktycznością przez wiele lat. Przeprowadzone przez naszych specjalistów projektowanie konstrukcji stalowych to gwarancja profesjonalnej usługi.

Dysponując profesjonalnym biurem projektowym oraz wykwalifikowanymi projektantami oferujemy klientom kompleksowe przygotowanie projektu. Gwarantujemy sprawny montaż obiektu, w możliwie najkrótszym czasie, zachowując wszelkie normy i wymogi bezpieczeństwa.

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz obliczenia statyczne:

 • Odbojnice przemysłowe
 • Konstrukcje dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle
 • konstrukcji wsporczych urządzeń i rurociągów technologicznych
 • hal
 • stropów
 • konstrukcji dachowych i przykryć
 • pomostów komunikacyjnych i klatek schodowych
 • elementów budynków jak nadbudowy, zadaszenia bądź; części elewacji
 • wiat garażowych jedno i wielostanowiskowych
 • antresol i elementów aranżacji przestrzeni przemysłowej bądź magazynowej

DESIGN OF STEEL CONSTRUCTIONS

We offer construction and execution designs for steel constructions for industrial and general construction. Thanks to the experience gained, we provide high quality services and an individual approach to the task. It also allows us to choose optimal solutions and meet customer expectations. We are also open to unusual challenges.

Properly made design of steel elements is extremely important. Due to the lack of reliable and accurately performed service, the construction begins to lose its properties, until it finally becomes useless and can cause a threat. With the help of our company, the assembled elements will enjoy inviolability and practicality for many years. The design of steel structures carried out by our specialists is a guarantee of a professional service.

With a professional design office and qualified designers, we offer clients a comprehensive project preparation. We guarantee efficient installation of the facility in the shortest possible time, maintaining all safety standards and requirements.

We carry out construction, execution and static calculations:

 • Industrial fenders
 • Industrial safety constructions
 • support structures for technological equipment and pipelines
 • hal
 • ceilings
 • roof constructions and cover
 • communication platforms and staircases
 • elements of buildings such as superstructure, roofing or; parts of the facade
 • one and multi-station garage windows
 • mezzanine and elements of arrangement of industrial or storage space