Naszą dewizą jest dostarczenie produktów najwyższej jakości, które w pełni spełniają wymagania i oczekiwania Klientów.

Firma ANMAR nieprzerwanie udoskonala zarówno swój system zarządzania jak i proces produkcji. Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia realizowanie produkcji z najwyższym stopniem dbałości o szczegóły. Jakość naszych wyrobów jest kontrolowana na każdym etapie produkcji:

 • zapewniamy jakość wykonanych detali
 • dokumentację kontroli jakości
 • kontrole pojedynczych produktów na etapie warsztatowym
 • wydajne kontrole jakości poparte certyfikatami i atestami na życzenie Klienta
 • narzędzia pomiarowe posiadają atesty i są sprawdzane w laboratorium pomiarów zgodnie z normami krajowymi

Z.P.U. ANMAR to solidna firma, z którą współpracują od lat najlepsze firmy z polski i zagranicy.

Znają nas i polecają:

 • ISOVER SAINT-GOBAIN
 • SWISS PACER SAINT-GOBAIN
 • ROCA POLSKA
 • RAMIRENT S.A.
 • SCANIA
 • BECK-POLITZER
 • AUTO-ROBOT STREFA
 • PLASTIC OMNIUM GROUP
 • PONAR SILESIA
 • KIRCHHOFF
 • INSTYTUT LOTNICTWA WARSZAWA
 • ENKO
 • KETEL
 • PRG JASTRZĘBIE

Our motto is to provide top quality products to fully meet customers’ requirements and expectations.

ANMAR company is constantly improving its management and production systems. High-qualified personnel allow us to make the production process as precise as as possible. The quality of our products is provided at any production stage:

 • we ensure high quality of product details
 • we provide quality control documentation
 • quality control of individual products at the stage of production shop
 • efficient quality controls confirmed by certificates and approvals provided upon customer’s request
 • measuring tools are provided with approvals and are subject to check-up in measurement laboratory to meet national standard requirements.

Z.P.U. ANMAR is a reliable company that has been cooperating with best Polish and foreign companies for a long time.

We are known and recommended by:

 • ISOVER SAINT-GOBAIN
 • SWISS PACER SAINT-GOBAIN
 • ROCA POLSKA
 • RAMIRENT S.A.
 • SCANIA
 • BECK-POLITZER
 • AUTO-ROBOT STREFA
 • PLASTIC OMNIUM GROUP
 • PONAR SILESIA
 • KIRCHHOFF
 • INSTYTUT LOTNICTWA WARSZAWA
 • ENKO
 • KETEL
 • PRG JASTRZĘBIE